ناخن های مصنوعی، مژه های مصنوعی، موهای مصنوعی، رنگ پوست مصنوعی و عده ای از خانمها هنوز گلایه می کنند که "مردان واقعی" پیدا نمی کنند!!!