پلنگ | ZibaNevis.MihanBlog.Com
وقتی انسانی پلنگی را میکشد به آن میگویند شکار ،
اما وقتی پلنگی انسانی را میکشد ، اسمش را میگذارند وحشیگری !