دردناکترین قسمت یه رابطه عاشقانه اونجاست که یه روز بدونی تو فقط گزینه ی روز مباداشی